(anti) Pestprotocol

(anti) Pestprotocol

Ieder kind moet zich veilig kunnen voelen op en rond school, zodat hij/zij zich optimaal kan ontwikkelen. Bij ons op school werken we met school-, klassen- en pleinregels om het samen fijn te hebben. Ook houden we klassenvergaderingen en is er een leerlingenraad. Samen zijn we, leerkrachten, kinderen én ouders, verantwoordelijk voor de sfeer op school.

Wij zetten actief in op een positieve groep en hoe je met elkaar omgaat op een manier die voor iedereen fijn is. Wij gebruiken hier de methodes Goed van Start en Kwink voor.

We hebben zes basisregels op SmdB De Ark
In de eerste week zijn er dagelijks klassenvergaderingen waar elke groep bepaalt wat voor groep ze willen zijn en hoe ze het fijn kunnen hebben met elkaar. De kinderen maken samen een groepsmissie, bespreken welk gedrag gevraagd wordt om een fijne groep te zijn enz. Er worden groepsbeloningen afgesproken met elkaar. Ook zijn er consequenties als de kinderen zich niet aan de afspraken houden. Tot de herfstvakantie zijn er elke week klassenvergaderingen. Na de herfstvakantie zeer regelmatig; in ieder geval zo veel als nodig is. Alles om het met elkaar goed te hebben. Want... in een klas met een goede (werk)sfeer kan een kind zich goed ontwikkelen op alle gebieden.

Meestal gaat het goed, maar soms niet. Voor die gevallen dat plagen pesten wordt, is er een (anti)pestprotocol opgesteld, zodat een ieder weet wat de procedures zijn en wat wij van elkaar kunnen verwachten. We willen dat op onze school een ieder zich gewaardeerd weet en veilig voelt. Ieder gezin krijgt bij inschrijving een (verkort) exemplaar mee naar huis. Jaarlijks aan het begin van het schooljaar worden de regels en het protocol met elkaar besproken in de klassen en ondertekenen de kinderen vanaf groep 4 het pestprotocol en het internetprotocol. Samen, ouders en school, kunnen we een veilige school houden voor onze kinderen.

Bekijk Virtual Tour!