Basisregels

Basisregels

Wij werken met vijf basisregels op school. Alle andere regels zijn daarvan af te leiden. De groepen hebben ook nog klassenregels, die samen met de kinderen opgesteld worden. Het doel is om met elkaar een fijne (werk)sfeer in de klas te krijgen, waarbij ieder kind zich gekend weet.

1. Ik zorg voor mezelf en ook voor jou
2. Goed luisteren naar elkaar, daar heb ik wel oren naar
3. Samen kun je meer
4. Opgeruimd en schoon, doe je gewoon
5. Rennen en spelen is fijn, maar in de school zullen we rustig zijn

Deze basisregels gelden voor iedereen die binnen onze school is: dus voor jong en oud!