Basisregels


Basisregels

Wij werken met zes basisregels op school. Alle andere regels zijn daarvan af te leiden. De groepen hebben ook nog klassenregels, die samen met de kinderen opgesteld worden. Het doel is om met elkaar een fijne (werk)sfeer in de klas te krijgen, waarbij ieder kind zich gekend weet.

1. Wij zijn aardig.
2. Wij zijn beleefd.
3. Wij luisteren naar elkaa.r
4. Wij helpen elkaar.
5. Wij zijn rustig.
6. Wij ruimen op.

Deze basisregels gelden voor iedereen die binnen onze school is: dus voor jong en oud!
Bekijk Virtual Tour!