Groep 5 en 6

Groep 5 en 6

Beste ouders en andere belangstellenden,

Wij zijn gestart met 21 leerlingen: 12 in groep 5 en 9 in groep 6.

Dit schooljaar gaan wij verder met het aanbieden van geschiedenis in projectvorm. We breiden het uit met Aardrijkskunde. We doen dit met het organisatiemodel van VierKeerWijzer. Dit schooljaar werken we acht projecten uit.

De kinderen kunnen opdrachtkaarten uitwerken die aansluiten bij verschillende intelligenties: taal, logisch denken-rekenen, beeldend, natuur, alleen werken, samenwerken, muziek, bewegen. De kinderen kunnen de opdrachten uitwerken en onderzoeken die aansluiten bij hun voorkeursintelligentie. Leren vanuit je sterke kant. Wat geleerd is, wordt aan elkaar gepresenteerd. Resultaat: betrokkenheid en boeiend onderwijs!

Groeten van juf Romina en juf Christa