Groep 6-7-8

Groep 6, 7, 8

Wat leuk dat u een kijkje komt nemen op het "bovenbouw deel" van onze website!

Laten we ons eerst even voorstellen....

Onze klas bestaat dit jaar uit 25 kinderen!

Groep 6: Amy, Joy, Luca, Joyce, Jasmijn, Lana en Tara

Groep 7: Lily-Rose, Thijmen, Vera, Jens, Arjan, Esmee, Levi, Luc, Michelle

Groep 8: Noah, Kaylee, Rens, Noéla, Julian, Jean-Luc, Kian, Annemiek en Esther

Onze juffen: juf Salomé (ma, do en vr) & juf Gerda (ma, di, wo)

Met elkaar zullen wij u op de hoogte houden van alles wat wij in de klas doen! Hiervoor maken wij gebruik van Parro.

We gaan weer van start!
De zomervakantie zit er weer op: we hebben er allemaal zó van genoten, dat we er nu weer fris tegenaan kunnen!

Wij gaan elk jaar weer "Goed van Start" en bedenken onze eigen regels én onze eigen groepsmissie! In de bovenbouw doen we het samen!
In de klas hebben we elke week een klassenvergadering, want..het is "onze klas", we zijn dus ook samen verantwoordelijk voor hoe het gaat! We denken samen na over wat er goed gaat in de klas en hoe dat komt. Ook denken we samen na over welke regels we nodig hebben om het goed te houden! We hebben "gouden regels" en consequenties bedacht voor wat goed gaat, maar ook voor wat minder goed gaat. Alleen zo kunnen we er samen een fijn jaar van maken en kunnen we ervoor zorgen dat iedereen met plezier naar school komt én blijft komen!

Wij werken vanuit een positieve instelling. We kijken dus vooral naar wat goed gaat en dát wordt beloond. Elke dag kunnen er kralen worden verdiend. Welk groepje valt in positieve zin het meeste op? Het groepje dat eind van de week de meeste kralen heeft verdiend, krijgt een kleine beloning. Zo leren we samen verantwoordelijk te zijn voor onze klas! En weet u wat ook leuk is? Kinderen kunnen voor zichzelf ook een "wonderkraal" verdienen. Die dag mag jij een beloningskaartje kiezen, waar de hele klas plezier van heeft. Bijvoorbeeld een keer met een gekleurde pen schrijven, langer buiten spelen met de klas of een keer extra lang voorlezen door de juf.....

Iedereen een taak!
In de bovenbouw werken we in groepjes. Iedere groep heeft een eigen kleur en op de tafels staan gekleurde bakjes met daarin wat gezamenlijke spulletjes. Ook bepalen we per week wie verantwoordelijk is voor welke taak. Dit is heel leerzaam en handig! Je kunt materiaalbaas zijn, tafelbaas, tijdbewaker of stiltekapitein! Maar we hebben ook een ramenraadsman, lampenchef, kralenkanjer, papiergeleerde...en ga zo maar door! Iedereen heeft een eigen taak en dat werkt als een trein. Aan het eind van de schooldag ziet de klas er weer tiptop in orde uit en daar worden wij blij van!

Tiptophoek
Wij werken in de klas met een tiptophoek. We hebben een tiptopbrievenbus en schrijven briefjes aan elkaar. Steeds aan iemand anders! Zo krijgt iedereen post en kunnen we van en met elkaar leren! We vinden het altijd heel leuk om post te schrijven en te raden van wie dat briefje kwam. We bespreken het ook in de klas. Want soms krijg je een top, maar soms krijg je ook een tip. Wat kun je daarmee en hoe ga je daarmee om?

Godsdienst en Leefstijl
Wij beginnen dagelijks met een dagopening en ook sluiten we de dag gezamenlijk af. We bidden en danken samen, zingen liederen, lezen in de Bijbel of luisteren naar een verhaal. Samen denken we na over wat deze verhalen betekenen voor ons dagelijks leven. Ons christelijke geloof komt hiermee niet alleen tot uiting tijdens de Godsdienstlessen, maar gedurende de hele dag is dit het uitgangspunt van ons handelen. Hoe we met elkaar omgaan, voor onszelf op kunnen komen, weerbaar kunnen zijn komt ook ter sprake tijdens de lessen "Leefstijl" en Mediawijsheid en de (om het jaar aangeboden) weerbaarheidstraining.

Wereldoriëntatie (VierKeerWijzer) en begrijpend lezen
Ons zaakvakonderwijs bieden we thematisch aan en waar mogelijk verbinden we er ook gastlessen en excursies aan. Zo gaan we bijvoorbeeld naar Den Haag , waar een rondleiding over het Binnenhof en door de Tweede Kamer het hoogtepunt was. We werkten toen over de Europese Unie. Ook hebben we een échte vuurspuwende ridder ontmoet toen we werkten over de tijd van de Ridders en Kastelen en op schoolkamp met groep 8 hebben we een rondleiding gehad door de stormvloedkering in de Oosterschelde. Allemaal erg leerzaam!

Dit jaar werken we weer met acht wereldoriënterende thema's (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur). Allemaal volgens de principes van "Vier keer wijzer"! V = vragen rondom de kerndoelen. I = ik-vragen vanuit de kinderen zelf. E = experimenteren en onderzoeken. R = resultaat! Waar mogelijk koppelen we deze thema's zoveel mogelijk aan elkaar, zodat we met de klas lekker de diepte in kunnen. Dit werkt heel motiverend en de kinderen leren er erg veel van, ook omdat we onze begrijpend lezen lessen en soms zelfs onze taallessen ook aan dit thema koppelen! Elk thema sluiten we af met een eindopdracht of tentoonstelling. Zo kan iedereen zien wat we weer geleerd hebben!

We starten dit jaar met een project over Zuid-Amerika. Dit koppelen we aan ons tweede thema over de Gouden Eeuw en het slavernijverleden. In het najaar werken we over Afrika en daarna over de tijd van de Pruiken en Revoluties. In het voorjaar werken we over Azië en Oceanië en over de Verenigde Staten. We sluiten het schooljaar af met een groot project over de Eerste en Tweede Wereldoorlog, waarbij we ook nog een klein uitstapje maken naar de periode na de oorlogen.

Rekenen, taal, lezen, schrijven en spelling
Dagelijks besteden wij aandacht aan onze basisvakken. Met rekenen maken we gebruik van Snappet en verwerken we de lesstof dus digitaal. We werken adaptief en ook het huiswerk wordt adaptief aangeboden. Ditzelfde geldt voor taal, lezen, schrijven en spelling al verwerken we die lesstof voornamelijk op papier. Waar mogelijk maken we wel gebruik van de software.

Engels, Verkeer, Beeldende Vorming en bewegingsonderwijs
Elke week hebben we Engels, Verkeer en Beeldende Vorming. Twee keer per week gaan we naar de gymzaal om samen te sporten. We spelen spellen, maar maken ook wekelijks gebruik van de toestellen.