Groep 8 en VO

Groep 8 en VO

Groep 8 is een bijzonder leerjaar, omdat kinderen bezig zijn met het afsluiten van hun basisschooltijd. Dit betekent dat er een keuze gemaakt gaat worden voor een school in het voortgezet onderwijs. Daar gaan toetsen, adviezen en ev. bezoeken aan open dagen, door ouders met hun kind(eren) aan vooraf. Het advies wordt samengesteld uit een schooladvies en een onafhankelijk advies. Het schooladvies wordt gegeven dor de groepsleerkacht in overleg met de IB-er en de directeur. Zij gebruiken hiervoor de opbrengsten van afgenomen toetsen uit ons leerlingvolgsysteem (IEP-toetsen) van voorgaande schooljaren en nemen hun kennis over uw kind hierin mee. Daarnaast is er een onafhankelijk advies, waar de voortgezet onderwijsscholen veel waarde aan hechten. Wij gebruiken de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau); deze wordt eind november afgenomen. De twee adviezen vormen samen het advies voor het juiste type voortgezet onderwijs dat bij uw kind past. U ontvangt een uitnodiging voor een adviesgesprek met de groepsleerkracht. U kiest daarna zelf een school voortgezet onderwijs uit voor uw kind.

In februari wordt nog een doorstroomtoets afgenomen: de IEP. Bij de nieuwsbrieven vindt u een uitgebreide Lithora folder PO-VO met de gang van zaken als uw kind van de basisschool naar het voortgezet onderwijs gaat. Nieuw is bijv. dat de doorstroomtoets al in februari plaatsvindt en er een centrale aanmeldweek is voor het VO in maart.

In de link vindt u de presentatie over de NIO en de verschillende niveaus binnen het VO  .
Adres film over het vernieuwde VMBO : https://www.youtube.com/watch?v=55u64_Or4dw. Heeft u nog vragen dan kunt u een afspraak maken met de leerkracht van groep 8.

Bekijk Virtual Tour!