Groep 8 en VO

Groep 8 en VO

Groep 8 is een bijzonder leerjaar, omdat kinderen bezig zijn met het afsluiten van hun basisschooltijd. Dit betekent dat er een keuze gemaakt gaat worden voor een school in het voortgezet onderwijs. Daar gaan toetsen, adviezen en ev. bezoeken aan open dagen, door ouders met hun kind(eren) aan vooraf. Het advies wordt samengesteld uit een schooladvies en een onafhankelijk advies. Het schooladvies wordt gegeven dor de groepsleerkacht in overleg met de IB-er en de directeur. Zij gebruiken hiervoor de opbrengsten van afgenomen toetsen uit ons leerlingvolgsysteem (CITO toetsen) van voorgaande schooljaren en nemen hun kennis over uw kind hierin mee. Daarnaast is er een onafhankelijk advies, waar de voortgezet onderwijsscholen veel waarde aan hechten. Wij gebruiken de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau); deze wordt eind november afgenomen. De twee adviezen vormen samen het advies voor het juiste type voortgezet onderwijs dat bij uw kind past. U ontvangt begin februari een uitnodiging voor een adviesgesprek met de groepsleerkracht. U kiest daarna zelf een school voortgezet onderwijs uit voor uw kind. In april wordt nog een centrale eindtoets afgenomen: de IEP.
In de link vindt u de presentatie over de NIO en de verschillende niveaus binnen het VO  (= presentatie 2017). Adres film over het vernieuwde VMBO : https://www.youtube.com/watch?v=55u64_Or4dw. Heeft u nog vragen dan kunt u een afspraak maken met de leerkracht van groep 8.

Groep 8

oktober Brief versturen naar ouders
 
november Afname NIO
jan-febr ) Vaststellen advies op school (Dir, IB, LK)
februari) Adviesgesprekken groep 8
Tot eind maart Ouders geven door op welke VO-school ll is ingeschreven
Vóór 01-04 Dossier overdragen naar VO via OSO
april  Afname IEP

 
Groep 7

oktober Brief versturen naar ouders
 
februari Vaststellen 1e voorlopig advies op school (Dir, IB, LK)
februari Rapportgesprekken groep 7, incl. 1e voorlopig advies  
juni-juli Vaststellen 2e voorlopig advies op school (Dir, IB, LK)
juli Rapportgesprekken groep 7, incl. 2e voorlopig advies 
Bekijk Virtual Tour!