Kindgericht onderwijs

Kindgericht onderwijs

Kindgericht werken:
Wij zijn altijd bezig met goed en boeiend onderwijs en vragen ons voortdurend af wat we vast willen houden, wat we anders willen in deze tijd waar veranderingen zich zo snel opvolgen dat inzetten op vaardigheden, creativiteit en flexibiliteit steeds belangrijker worden. De basiskennis zal altijd nodig zijn, maar daarnaast kan niemand voorspellen welke kennis er in de toekomst precies nodig zal zijn. Als school willen we investeren in lange termijn doelen en willen we voorkomen dat we ons alleen laten leiden door de waan van de dag (lees: wereld). Wij vinden het daarom belangrijk dat we als school de ontwikkelingen (kritisch) volgen, goed naar kinderen kijken en dat de leerkrachten in de les kunnen differentiëren. We werken als school al vanuit het onderwijsconcept van Meervoudige Intelligentie, waarbij we ieders intelligentiepatroon respecteren en aansluiten bij sterke intelligenties (matchen) en begeleiden bij de minder sterke intelligenties (stretchen).
De afgelopen jaren hebben we diverse scholingen gevolgd om nog meer aan te kunnen sluiten bij de onderwijsbehoeften van uw kind. Vanuit de onderbouw willen we ons onderwijs kindgericht vormgeven. Dit doen we vanuit 10 ankers voor kindgericht onderwijs. Elk anker doet een uitspraak over een belangrijk aspect binnen het kindgericht werken. Al deze aspecten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden; er is samenhang. Door goed te kijken en te luisteren naar kinderen en ze uitdagingen te geven, kunnen kinderen zich ontwikkelen. Relatie, autonomie en competentie zijn belangrijke begrippen.

De 10 ankers zijn:

• De drie pedagogen
• Kennis van ontwikkeling
• Een uitdaging i.p.v. een opdracht geven
• Procesgericht werken
• Documenteren
• Uitgaan van het competente kind
• Inspelen op de kinderen
• Kijken achter het gedrag
• De verwondering in ere houden
• Vraag het de kinderen

De ankers 'Vraag het de kinderen' is door de hele school terug te vinden. Dit is in groep 3 t/m 8 te zien in het werken met een weekplan. We willen kinderen meer zelfverantwoordelijkheid geven voor leren. Ieder kind heeft een weekplan. Daar staan alle verplichte én keuzetaken in. Er is bij niet instructielessen een keuze wanneer welke les gemaakt wordt. Kinderen kleuren een gemaakte taak af met de dagkleur, zo is het te volgen hoe een kinid taken aanpakt. Het weekplan is afgestemd op wat het kind aankan en wordt aangepast als omstandigheden dat vragen. De verplichte taken moeten elke week gemaakt worden. Een paar keer in de week zijn er feedback gesprekken over het weekplan; zo wordt het leren met een weekplan opgebouwd en de voortgang gevolgd.
Bekijk Virtual Tour!