Leerlingenraad

Leerlingenraad

Leerlingenraad

Wij werken met een leerlingenraad, zodat leerlingen nog meer betrokken raken bij het onderwijs en de activiteiten op school en zij zich daardoor nog meer verantwoordelijk weten voor de gang van zaken.

Doel:
Wij willen
• Kinderen serieus nemen en samen met hen bouwen aan een optimaal saamhorigheidsgevoel (burgerschapsvorming);
• Kinderen bewust maken van de organisatorische aspecten van het schoolleven;
• Kinderen leren overleggen en vergaderen;
• Kinderen leren hun mening te geven;
• Kinderen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is;
• Actief burgerschap bij kinderen bevorderen;
• Verhoging van het verantwoordelijkheidsgevoel van kinderen;
• Eigen initiatieven van kinderen stimuleren.

Functie:
• Denktank;
• Adviesorgaan;
• Hulpgroep bij activiteiten; kinderen laten meedenken en meepraten over de gang van zaken in school;
• Mee-organiseren van allerlei activiteiten binnen de school.

Praktisch:
• Leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8 hebben zitting in de raad;
• Uit elke jaargroep komt één kind;
• Namens het team is de directeur afgevaardigd.

Er worden jaarlijks in de eerste maand van het schooljaar nieuwe verkiezingen uitgeschreven. De kandidaten maken een poster met hun aandachtspunten voor het komende jaar. De leerlingen kiezen hun afgevaardigden in de leerilngenraad.
Bekijk Virtual Tour!