OverblijvenOverblijven

Op onze school is er gelegenheid tot overblijven. Overblijfouders verzorgen het overblijven. Ieder, die gebruik maakt van de overblijfregeling ontvangt een overblijfreglement met daarin de afspraken en regels die gelden voor het overblijven. Wilt u uw kind laten overblijven, dan verzoeken we u dit liefst een dag van te voren en anders uiterlijk ’s ochtends tussen 08.15 u. en 08.30 u. aan te geven. We weten dan hoe groot de groep zal zijn, zodat er voor voldoende begeleiding gezorgd kan worden.

U kunt gebruik maken van de 20-strippenkaart à € 20-, zo kost het overblijven € 1,- per keer. Op dinsdag kunt u deze overblijfkaart kopen bij de coördinator Patricia. Alle kinderen van het gezin kunnen gebruik maken van één strippenkaart. Is de strippenkaart (bijna) vol, dan krijgt u een kopie en een briefje mee naar huis. Het geld wordt aan de overblijfkracht betaald. Van een deel wordt de overblijfkracht betaald, een deel gaat naar het overblijfpotje om spelmateriaal te kopen en een deel gaat naar school. Er kan worden overgebleven op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Het overblijven zonder kaart kost per keer € 1,50 per kind.

Wij hebben een nieuwe overblijfouders nodig op de vrijdag. Meld u zich aan. Er staat een vergoeding van minimaal €5 per keer tegenover. (Bij onvoldoende hulp zullen we moeten nadenken over een rouleersysteem waarbij iedere ouder met overblijfkinderen een keer aan de beurt komt om te helpen.)
Bekijk Virtual Tour!