Passend Onderwijs

Passend Onderwijs

Wij vinden dat elk kind recht heeft op goed en passend onderwijs. Wij zijn het eens met de stelling, dat zo veel mogelijk kinderen regulier primair onderwijs moeten kunnen volgen. Onze school richt zich op het geven van basisondersteuning en in enkele gevallen op het geven van een aangepast aanbod en/of extra begeleiding. Om de kwaliteit te handhaven zijn voldoende gekwalificeerde mensen nodig en rust en structuur in de groep en de school. Wij hebben uren onderwijsassistent ontvangen vanuit Kind-op-1 voor Ambulant Begeleide (AB) leerlingen. Gelden vanuit de werkdrukvermindering hebben we ingezet voor uitbreiding van deze ondersteunende uren. De IB-er (intern begeleider) en de leerkrachten kunnen werken met een passend aanbod voor leerlingen met een eigen leerlijn of een ontwikkelingsperspectief.
Binnen onze school werken we tevens met een protocol voor leerlingen met een versnelde ontwikkeling. Er is een verrijkingsklas binnen Lithora op Tholen.

Als in voldoende mate is voldaan aan de behoefte aan relatie (‘anderen waarderen mij en willen met mij omgaan’), aan de behoefte aan autonomie (‘ik kan het zelf, hoewel niet altijd alleen’) en aan de behoefte aan competentie (‘ik geloof en heb plezier in mijn eigen kunnen’) is er welbevinden, motivatie, inzet en zin in leren (Luc Stevens.
Bekijk Virtual Tour!