Projecten


Projecten

Projectmatig onderwijs:

Wij zijn een gecertificeerde VierKeerWijzer school

Wij werken van groep 1 t/m 8 met projecten. Dit doen we met het organisatiemodel van VierKeerWijzer. Groep 1-2 werkte altijd al thematisch en dit hebben we verder uitgebouwd. In groep 3-4-5 bieden we vier-zes WO (wereldoriëntatie) projecten aan. In de groepen 6 t/m 8 worden geschiedenis, aardrijkskunde en biologie in zes-acht projecten via dit model aangeboden. De acht intelligenties (taal, rekenen, beeldend, doen, natuur, muziek, samenwerkend of alleen) zijn in dit organisatiemodel opgenomen. De 21e eeuwse vaardigheden komen hierbij volop aan bod (creatief denken, kritisch denken, problemen oplossen, digitale vaardigheden, communiceren, samenwerken, sociale- en culturele vaardigheden en zelfregulering (eigen verantwoordelijkheid en keuzes).
Deze nieuwe ontwikkelingen binnen ons onderwijs sluiten aan bij wat we in onze visie en missie aangeven: optimale kansen voor uw kind door boeiend onderwijs! Wij dagen de kinderen uit een onderzoekende werkhouding aan te nemen en zich verantwoordelijk te voelen voor het behalen van hun eigen leerdoelen: gepersonaliseerd leren.

• De V van vragen
• De I van wat weet ik al en wat wil ik nog meer leren
• De E van Ervaren en Experimenteren (ontdekkend leren via kaarten aansluitend bij hun eigen talenten: meervoudige intelligentie. Ieder kind kan leren vanuit zijn sterke kant:)
• De R van Resultaat

Tijdens een projectperiode wordt de themamuur gevuld met wat de kinderen ontdekt en geleerd hebben, passend bij hun eigenheid. Zo wordt de themamuur iets van henzelf, iets dat ze samen opgezet hebben en waarbij ieders inbreng van belang is geweest. Regelmatig nodigen we ouders uit om naar het resultaat te komen kijken.

Bekijk Virtual Tour!