Schooltijden en vakanties

Vakantierooster

Schooltijden:

Groep 1 en 2: 

* Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:

  08.30-12.00 uur

  13.15-15.15 uur

* woensdag de hele dag vrij

Groep 3 t/m 8:

* Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:

   08.30-12.00 uur 

   13.15-15.15 uur

* woensdag: 8.30 tot 12.15 (woensdagmiddag vrij)

Alle groepen hebben ‘s morgens een “speelkwartier” .

Lunchpauze van 12.00-13.15 uur

Ouders van groep 1-2 zijn welkom om hun kinderen in de klas te brengen. De lessen beginnen om 08.30 u. en om 13.15 u. We willen graag op tijd beginnen met de lessen, neemt u dus op tijd afscheid van uw kind. Het kan wel eens gebeuren dat u pas na de bel bij de klas komt en de deur dicht is. U neemt dan bij de klassendeur afscheid van uw kind. Aan het einde van de ochtend of middag brengt de juf de klas naar buiten.

Vakantierooster 2023-2024
Bovenschoolse studiedag 04-10
Herfst: 16-10 t/m 20-10
Dankdag: 15-11
Studiedag 20-11
Kerst: 22-12 t/m 05-01
Voorjaar: 12-02 t/m 16-02 Biddag: 28-02
Studiemiddag: 25-03
Goede Vrijdag en Pasen: 29-03 t/m 01-04
Koningsspelen 13.30 uit: 19-04
Meivakantie incl. Koningsdag 22-04 t/m 03-05
Hemelvaartsvakantie: 09-05 en 10-05
Pinksteren: 20-05
Studiedag: 17-06
Laatste schooldag 13.30 uit: 04-07
Studiedag: 05-07
Zomer: 08-07 t/m 16-08

Schoolkamp groep 8: 22-05 t/m 23-05
Schoolreisje groep 1-2:
Schoolreisje groep 3-8: 10-06

De studiedagen en -middagen gaan beslist niet ten koste van de lesuren.
Er is ook tijd nodig om op een onderwerp dieper in te gaan. Daar moeten studiedagen voor ingepland worden.
Een studiedag is voor de kinderen een vrije dag en voor het team een werkdag, daarom moeten wij het een studiedag noemen. Er is een wettelijk bepaald aantal uren dat de kinderen onderwijs moeten volgen en daar zitten wij nog boven.

Buiten de schoolvakanties om mag geen verlof gegeven worden. Hierop zijn een paar uitzonderingen. Verdere informatie hierover kunt u vinden in de schoolgids en in de brochure bureau leerplicht. (Zie knop 'verlof' op de HOME pagina.)

Bekijk Virtual Tour!