Verlof aanvragen

Verlof aanvragen

Buiten de schoolvakanties mag er alleen in uitzonderlijke situaties extra verlof verleend worden.
Zie op de homepagina de link naar het formulier voor een verlofaanvrage.

Wel extra verlof mogelijk
- Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind;
- 12½- of 25-jarig huwelijksjubileum van ouders: één dag;
- 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van grootouders: één dag;
- 25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: één dag;
- Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: duur in overleg met directeur;
- Overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad van het kind: duur in overleg met de directeur;
- Wettelijke verplichtingen die niet buiten lesuren kunnen geschieden
- Verhuizing van gezin: één dag.

Geen extra verlof mogelijk
- activiteiten van verenigingen, zoals scouting- of voetbalkamp;
- vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties;
- eerder vertrekken of later arriveren vanwege (verkeers)drukte;
- familiebezoek in het buitenland;
- het argument “mijn kind is nog jong”;
- goedkope tickets in laagseizoen
- kroonjaren
- het argument “vlak voor de vakantie wordt er toch (bijna) geen les meer gegeven”.

Bekijk Virtual Tour!