MR en OR

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad (MR)
De leden van de MR (twee ouders en twee personeelsleden) denken mee met school en het bestuur, ze bewaken mede de kwaliteit van het onderwijs en zijn mede verantwoordelijk voor het welzijn van de kinderen en het team.

Bij ons op school worden de MR-leden op de hoogte gehouden van allerhande zaken door notulen of verslagen. Wij vinden het belangrijk dat er een open informatievoorziening naar alle kanten is. De mr-leden kunnen ook zelf alle onderwerpen aangaande de school op de agenda zetten. De MR vergadert ongeveer vier keer per schooljaar.
Een ouderlid en een personeelslid zijn afgevaardigd naar de GMR. Hier worden zaken besproken die voor alle vier de scholen van VPCO Tholen besproken worden.

Wie zitten er in de medezeggenschapsraad?
Er zitten twee personeelsleden en twee ouders in de MR. Zij vertegenwoordigen hun achterban:
Carina Bartels (personeelslid en penningmeester, tevens afgevaardige naar de GMR)
Salome Pouwelse (personeelslid)
Carola Priem (ouderlid)
Warner Verboom (ouderlid en tevens afgevaardigde naar de GMR)

Ouderraad
Onze school heeft een enthousiaste ouderraad bestaande uit 6 tot 8 ouders die zich samen met de leerkrachten en met hulp van andere ouders inzetten voor het organiseren van leuke activiteiten voor onze kinderen. Ouderhulp is onmisbaar bij bijvoorbeeld de organisatie van Sinterklaas, kerst, maaltijden, enzovoorts.

De ouderraad bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaresse en de overige leden. Ook is er een afvaardiging van het team aanwezig bij de OR.

We zijn op zoek naar nieuwe OR leden om ons te helpen de activiteiten buiten de lessen om te organiseren. Geef u op bij juf Tineke.

Bekijk Virtual Tour!